FORM ÄR SPRÅK – SPRÅK ÄR FORM
FORMEN UTTRYCKER SIG GENOM SIN RÖRELSE OCH LJUSET SYNLIGGÖR DEN

Jag intresserar mig för rumsliga helheter och för hur form skapas. Varelser, ting, byggnader, förhåller sig till varandra. Så fort något tas bort eller förändras, påverkas hela rumsbilden. Det går alltså inte att arbeta med enskildheter utan att ta hänsyn till det omkringvarande. Det ständiga samtalet, som pågår omkring oss, och som vi är en del av, är också tidens rörelse. Här skapas form – i, ur och av det ständiga skeendet. Formen visualiserar rörelsen, ger den ett språk, gör att man kan omfatta dess mening.

Allt levande interagerar och hänger obönhörligt samman. Därför arbetar jag helst med med hela miljöer, helheter. Växt, Ursprung, Tillblivelse är genomgående teman och jag tycker om att använda former symboliskt, former med stark naturanknytning.

Ljus liksom rörelse är centralt i allt jag gör. Materialen bestäms av innehållet och kan därför variera mycket. Lysande optisk fiber eller andra trådar, genomlysta skikt av papper och även sten, metall, trä mm – alla material helgas av ändamålet!


"Reflekterande träd", Ängelsberg, 2018

Senaste utställningar:

Sommaren 2018
Ängelsbergs skulpturpark

22/8 – 15/9 2015
Uppenbart ! Konstpoolen, Nynäshamn

10/7 - 14/8 2015
Beröra/Touch, Konstnärshuset, Stockholm